Thông tin

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Tiện ích

  Liên Kết
  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bài thu hoạch thực hiện quy chế dân chủ trang trường học

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: Vũ Thị Thu Hương
  Người gửi: Phạm Hoài Nam
  Ngày gửi: 20h:32' 28-10-2011
  Dung lượng: 91.5 KB
  Số lượt tải: 634
  Số lượt thích: 0 người
  I/ Vấn đề nghiên cứu:
  Tìm hiểu việc thực hiện Quy chế dân chủ trong trường Trung học cơ sở năm học 2010- 2011.
  II/ Địa điểm nghiên cứu:
  Tìm hiểu việc thực hiện Quy chế dân chủ năm học 2010-2011 tại trường THCS Vũ Phạm Khải-Huyện Yên Mô- tỉnh Ninh Bình
  III/ Thời gian nghiên cứu:
  Từ ngày 10 tháng 02 năm 2011 đến ngày 15 tháng 02 năm 2011.
  IV/ Phân tích đánh giá việc thực hiện Quy chế dân chủ của trường THCS Vũ Phạm Khải, học kì I- năm học 2010-2011.
  Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhất, có hiệu quả nhất những điều Luật Giáo dục quy định theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" trong các hoạt động của nhà trường thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện; đảm bảo cho công dân, cơ quan, tổ chức được quyền giám sát, kiểm tra, đóng góp ý kiến tham gia xây dựng sự nghiệp giáo dục, làm cho giáo dục thực sự là của dân, do dân và vì dân.
  Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của hiệu trưởng, nhà giáo, người học, đội ngũ cán bộ, công chức trong nhà trường theo luật định, góp phần xây dựng nền nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội, thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và luật pháp Nhà nước.
  Qua tìm hiểu thực tế việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường học của trường THCS Vũ Phạm Khải theo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường (Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 3 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); theo Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung năm 2010, xin có một số nhận xét như sau:
  Đặc điểm, tình hình trường THCS Vũ Phạm Khải năm học 2010-2011:
  Về Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:
  Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 33 người (nữ: 25)
  Trong đó:
  + Ban Giám hiệu: 02
  + Giáo viên: 26
  + Nhân viên văn phòng: 05
  Trình độ chuyên môn:
  + Đại học: 13 (có 01 Phó hiệu trưởng)
  + Cao đẳng: 14
  + Trung cấp: 06 ( 01 giáo viên Thể dục)
  Về cơ cấu tổ chức:
  + 01 Chi bộ đảng: 19 Đảng viên
  + 01 Chi Đoàn Giáo viên: 15 Đoàn viên
  + 02 Tổ chuyên môn
  + 01 Tổ Văn phòng
  + Ban đại diện Cha mẹ học sinh: 05 thành viên
  + Công đoàn trường: 33 Đoàn viên
  + Ban Thi đua khen thưởng; Hội đồng kỷ luật...
  Về cơ sở vật chất:
  Trường được công nhận Đạt Chuẩn Quốc gia từ năm học 2006-2007. Cơ sở vật chất khá khang trang, đầy đủ, đảm bảo nhu cầu tối thiểu cho các hoạt động giáo dục.
  Diện tích: 10.000 m2, trong đó sân chơi bãi tập là 60002.
  Có 20 phòng học cao tầng, với 5 phòng học bộ môn (Lý, Hoá, Sinh, Tin học)
  Có đầy đủ các phòng chức năng.
  Có 4 Bộ đồ dùng học tập cho 4 khối lớp 6-7-8-9
  Có 27 máy vi tính nối mạng, có 03 máy in, 01 máy chiếu đa năng.
  Bàn ghế, bảng, quạt điên, hệ thống nước sạch....: đảm bảo phục vụ hoạt động dạy- học của giáo viên và học sinh.
  Về quy mô trường lớp:
  Tổng số học sinh: 404 (Khối 6: 86, Khối 7: 118, Khối 8: 89, Khối 9: 111)
  Có 13 lớp (Khối 6: 03; Khối 7: 04, Khối 8: 03; Khối 9: 03)
  A/ Ưu điểm:
  Thực hiện đúng nguyên tắc thực hiện dân chủ trong nhà trường:
  Mở rộng dân chủ phải đảm bảo có sự lãnh đạo của tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của Hiệu trưởng và phát huy vai trò của các tổ chức, các đoàn thể trong nhà trường.
  Thực hiện dân chủ trong nhà trường phù hợp với Hiến pháp và pháp luật; quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm; dân chủ phải gắn liền với kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường.
  Xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng dân chủ, xâm phạm quyền tự do dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của nhà trường.
  1/ Về Quy trình triển khai thực hiện Quy chế dân chủ:
  Ban Giám hiệu nhà trường, Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường đã triển khai việc thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học đúng quy trình, khoa học, nghiêm túc, triệt để:
  Bước 1:
  - Nhà trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên bàn bạc và xây dựng Quy chế dân chủ Trường THCS Vũ Phạm Khải, xây dựng Ban thực hiện Quy chế dân chủ- phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.
  - Nhà trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên xây dựng các quy định trong trường học: Quy định Thi đua- Khen thưởng, Quy định Kỷ luật, Quy định công khai: Chất lượng giáo dục, chất lượng cơ sở giáo dục, công khai tài chính...
  Xây dựng các Quy định: Nền nếp chuyên môn, Sử dụng máy tính và các thiết bị đồ dùng dạy học...
  Bước 2:
  Ban hành các văn bản Quy chế, Quy định trong nhà trường, thông qua- điều chỉnh bổ sung trong Hội nghị Cán bộ công chức đầu năm học 2010-2011.
  Bước 3:
  Tổ chức tuyên truyền, Tổ chức thực hiện- với sự giám sát, kiểm tra, đôn đốc của Ban thực hiện Quy chế dân chủ.
  Bước 4:
  Sơ kết, tổng kết ở từng Tổ- nhóm, trong Hội đồng sư phạm vào cuối học kì và năm học.
  2/ Về việc tổ chức tuyên truyền thực hiện Quy chế dân chủ:
  Được nhà trường thực hiện rộng khắp, thường xuyên:
  - Nhà trường đã phổ biến đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Chỉ thị 30/CT-TW ngày 18 tháng 02 năm 1998 của Bộ Chính trị về việc xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở; Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 3 năm 2000 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường; Quy chế thực hiện dân chủ của trường THCS Vũ Phạm Khải năm học 2010-2011.
  - Các Tổ chuyên môn, Tổ Văn phòng cho giáo viên, nhân viên học các văn bản trên vào các buổi sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn.
  - Ban Chấp hành Công đoàn trường tổ chức cho đoàn viên học tập các văn bản pháp luật: Luật Giáo dục, Luật Lao động...
  3/ Nhà trường có nhiều biện pháp tích cực, hiệu quả trong thực hiện dân chủ trường học:
  3.1/ Biện pháp công khai dân chủ kế hoạch hoạt động của nhà trường:
  Thực hiện chế độ hội họp, thành phần hội họp theo quy định. Họp Hội đồng Giáo dục, Hội nghị cán bộ công chức vào đầu năm học. Hằng tháng, tổ chức họp Hội đồng sư phạm và họp chuyên môn: 01 lần; Họp Tổ chuyên môn: 02 lần; Họp chủ nhiệm, họp Tổ Công đoàn: 01 lần...
  - Việc triển khai Kế hoạch năm học được thực hiện trong Hội nghị cán bộ công chức, được cán bộ, giáo viên, nhân viên góp ý- bổ sung- điều chỉnh hợp lý, khả thi đối với tình hình thực tế của nhà trường. Kế hoạch năm học được điều chỉnh theo từng học kỳ để đạt được chỉ tiêu đã thống nhất.
  - Kế hoạch tháng được xây dựng dựa trên cơ sở kế hoạch năm học và bám sát kế hoạch chỉ đạo của cấp trên. Kế hoạch tháng được triển khai trong cuộc họp Hội đồng hằng tháng, họp Tổ chuyên môn, cán bộ, giáo viên, nhân viên xác định công việc trong tâm, xây dựng giải pháp thực hiện.
  - Kế hoạch tuần được Ban Giám hiệu triển khai công khai, được bàn bạc trong buổi họp giao ban cuối tuần vào sau tiết 2- thứ Bẩy hằng tuần.
  - Tất cả các loại kế hoạch trước khi triển khai, nhân rộng trong Hội đồng đều được Lãnh đạo nhà trường xây dựng, phê duyệt.
  - Về Kế hoạch Tài chính, Kế hoạch mua sắm- sửa chữa cơ sở vật chất trường học đều được xây dựng vào đầu năm, đầu năm học, công khai, xin ý kiến đóng góp của tập thể và tổ chức thực hiện nghiêm túc.
  3.2/ Biện pháp tổ chức họp, giao ban khoa học, đúng thời điểm, đúng quy định:
  - Thứ Hai hằng tuần, Ban Giám hiệu và Đội tôt chức chào cờ đầu tuần để nhận xét hoạt động tuần qua, triển khai kế hoạch học tập, rèn luyện tuần hiện tại đối với học sinh, khen thưởng học sinh tiêu biểu- phê bình học sinh cá biệt.
  - Tổ chức Giao ban Hội đồng sau tiết 2- Thứ Bẩy
  - Họp Hội đồng sư phạm vào những ngày đầu tháng
  - Họp Tổ chuyên môn- Tổ Công đoàn vào chiều thứ Ba tuần 2-4 trong tháng.
  - Tổ chức Họp sơ kết đánh giá công khai, dân chủ cán bộ, giáo viên, nhân viên vào các thời điểm: bán kì I, cuối học kì I, bán kì II, cuối năm học.
  - Tổ chức họp Phụ huynh toàn trường vào đầu năm học, họp theo lớp vào đầu năm học, cuối kì I, cuối kì II, họp Ban Đại diện Cha mẹ học sinh trường hằng tháng.
  3.3/ Xây dựng hòm thư góp ý tại văn phòng nhà trường để lấy ý kiến đóng góp cho các hoạt động của nhà trường, đặc biệt là công tác quản lý.
  3.4/ Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện quyền kiểm tra, giám sát của mình theo quy chế dân chủ, Thành lập Ban Thanh tra nhân dân và phát huy vai trò của Ban Thanh tra trong công tác thanh- kiểm tra nội bộ.
  3.5/ Thưc hiện nghiêm túc, trung thực các báo các định kì và đột xuất với cấp trên; cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện nghiêm túc các báo cáo đối với Lãnh đạo trường.
  3.6/ Tổ chức trực hành chính, ngoài giờ để phục vụ các yêu cầu của học sinh, phụ huynh học sinh về công tác giáo dục.
  3.7/ Giải quyết nghiêm túc triệt để, đúng quy định hiện hành chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.
  3.8/ Biện pháp về công tác chính trị tư tưởng :
  - Phát huy vai trò của cấp uỷ Đảng, Đảng viên trong việc gương mẫu thực hiện Quy chế dân chủ.
  - Nhà trường xây dựng nội quy, quy định của cơ quan trường học đối với giáo viên và học sinh. Lấy ý kiển tập thể và triển khai thực hiện, xếp loại thi đua thực hiện.
  - Tổ chức tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đầy đủ các lớp học về chính trị, chuyên môn...
  - Tổ chức các hình thức tuyên truyền để tuyên truyền các cuộc vận động: Hai không, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...
  - Có biện pháp kỷ luật tích cực để giải quyết triệt để các trường hợp vi phạm quy chế, quy định dân chủ.
  - Có biện pháp khen thưởng, động viên những cán bộ, giáo viên, nhân viên thcự hiện tốt Quy chế dân chủ trong trường học.
  - Thực hiện công tác Thi đua khen thưởng công khai, minh bạch, đúng quy định, đúng quy trình.
  B. Nhược điểm:
  - Việc xây dựng Quy chế dân chủ của nhà trường, Nội quy của nhà trường vẫn còn tiếp tục phải điều chỉnh do có những quy định chưa phù hợp với thực tiễn trường học.
  - Việc giám sát của Ban Giám hiệu và Ban Thanh tra nhân dân đôi khi chưa chặt chẽ.
  C. Một số kết quả đạt được trong học kì I, năm học 2010-2011:
  1/ Hiệu trưởng thực hiện tốt trách nhiệm quy định trong Điều 4, Điều 5- Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường (Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2000-BGD&ĐT ngày 01 tháng 3 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
  2/ Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện đúng theo quy địn
   
  Gửi ý kiến